Polyamid-6 - charakteristické vlastnosti

Modifikovaný Polyamid-6 je tuhý plast snášející vysokou zátěž, velmi dobře obrobitelný. Vyrobní techologie extrudace nebo lití garantuje výrobek o vysoké houževnatosti, s dobrými kluznými vlastnostmi, s vysokou odolností proti otěru a dobrou chemickou stálostí proti mnoha typům olejů, tuků, benzínů, atd.

 

Odolnost v různých prostředcích a teplotách

Vynikající v silných a i slabých zásadách, solích všech druhů, rozpouštědlech, chlorovaných uhlovodících, ropných produktech, sirovodíku, tucích a olejích, vodě a toi za zvýšených teplot.

Neodolává: kyselinám (chlorovodíková, sírová, dusičná, ledová octová, mravenčí, mléčná, šťavelová!), fenolům, kresolům, oxidačním látkám, suchému i vlhkému oxidu siřičitému.

Výrobky lze vystavovat krátkodobě teplotám od -30°C do 110°C.

 

Vlastnosti (suchý materiál):

Hustota 1,14 g.cm-3
Bod tání 215 - 235 °C
Pevnost v tahu (přetržení) min. 65 MPa
Mez kluzu v tahu 68 - 73 MPa
Tažnost 30 - 50 %
E-modul pružnosti v tahu min. 2450 MPa
E-modul pružnosti v ohybu min. 2100 MPa
Rázová houževnatost Charpy 23°C a -20°C nezlomí se  
Vrubová houževnatostCharpy 23°C min. 7 kJ.m-2
Tvrdost (Shore D) min. 80 MPa
Vnitřní odpor (vzorky„as made”) >1010 ohm
Povrchový odpor (vzorky„as made”) >1010 ohm
Elektrická pevnost > 22 kV/mm
Tepelná vodivost 0,33 W.m-10C

 

Opracování Polyamidu-6

Je bez problémů při dodržení doporučených podmínek pomocí běžných obráběcích strojů.

Kvalitní povrch zajistí ostré nástroje z rychlořezné oceli a vhodná chladící média.

 

Závazné instrukce pro opracování bloků od průměru 130 mm při vrtání a třískovém obrábění

Bloky od průměru 130mm výše vyžadují vyvrtání menšího otvoru z obou stran (průměr vrtáku 15 - 18 mm) do hloubky 30 mm s ručním posunem vrtáku. Další opracování se provádí až po 24 hodinovém odležení.

Pro zpracování je nezbytné dodržování následujících obecných zásad:

  1. ostrost nástroje (rychlořezné oceli)
  2. malý posuv
  3. malý záběr
  4. dokonalé chlazení (zejména při horizontálním obrábění)
  5. provádět vrtání materiálu postupným zvětšováním průměrů vrtáků

DOPORUČUJEME

Pokud to technologické podmínky dovolují, při meziopreacích provádějte namáčení metariálu do vody (optimální doba 24 hod. a více)

 

Napište nám o ceníky | zašleme Vám je obratem

Otvírací doba pro osobní odběr | po až pá - 7 do 16 hodin (nebo dle dohody)