POM Tecaform - vlastnosti

vlastnosti zkušební metody ISO/*IEC Jednotky POM POM
hustota 1183 g/cm3 1,41 1,43
absorpce vody - 24 hod ve vodě 23°C (1) (2) 62 mg 20 18


% 0,24 0,21
absorpce vody - 96 hod ve vodě 23°C (1) (2) 62 mg 37 36


% 0,45 0,43
hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost - % 0,2 0,2
nasákavost ve vodě 23°C - % 0,85 0,85
tepelné vlastnosti
bod tání - °C 165 175
tepelná vodivost při 23°C - W/(K.m) 0,31 0,31
koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-60°C - 10.VI 110 95


m/(m.K)

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-100°C - 10.VI 125 110


m/(m.K)

teplota deformace při ohybu - metoda A: 1,8 MPa 75 °C 105 115
max. přípust. provozní teplota vzduchu - krátkodobì (3) - °C 140 150
nepřetržitá 5 000 hod (4) - °C 115 105
nepřetržitá 20 000 hod (4) - °C 100 90
minimální provoz. teplota (5) - °C -50 -50
hořlavost podle ASTM 4589 % 15 15
(kyslíkový index) (6)hořlavost podle UL 94 - - HB/ HB/
(tloušťka 3/6 mm) (6)

HB HB
mechanické vlastnosti při 23°C
mez pevnosti v tahu (9) 527 MPa 68/- 78/-

527 MPa 68/- 78/-
průtažnost (9) 527 % 35 35

527 % 35 35
modul pružnosti tahu (10) 527 MPa 3100 3600

527 MPa 3100 3600
napětí při 1, 2, 5 % stlačení (10) 604 MPa 19/35/67 22/40/75
tečení v tlaku, 1% prodloužení za 1000 hod (8) 899 MPa 13 15

899 kJ/m2 13 15
rázová houževnatost (Charpy) (12) 179/3D kJ/m2 >150 >200
vrubová houževnatost (Charpy) 179/3C kJ/m2 7 10
vrubová houževnatost Isod 180/2A kJ/m2 7 10

180/2A kJ/m2 7 10
povrch. tvrdost (kulička) (13) 2039-1 MPa 140 160
tvrdost (Rockwell) (13) 2039-2 - M 84 M 88
elektrické vlastnosti při 23°C
dielektrická pevnost (14) *243 kV/mm 20 20

*243 kV/mm 20 20
měrný vnitřní odpor *93 Ohm.cm 1014 1014

*93 Ohm.cm 1014 1014
povrchový odpor *93 Ohm 1015 1015

*93 Ohm 1015 1015
dielektrická konstanta - při 50 Hz *250 - 3,6 3,6

*250 - 3,6 3,6
dielektrická konstanta - při 1 MHz *250 - 3,6 3,6

*250 - 3,6 3,6
disipační činitel tan d - při 50 Hz *250 - 0 0

*250 - 0 0
disipační činitel tan d - při 1 MHz *250 - 0,01 0,01

*250 - 0,01 0,01
odolnost proti plazivým proudům *112 - CTI600 CTI600

*112 - CTI600 CTI600
+ měřeno na suchých zkušebních vzorcích 
++ měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti
(1) Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40-60 mm ( podle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.
(2) Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.
(3) Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
(4) Tepelná odolnost v rozmezí 5.000 - 20.000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotněoxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.
(5) Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
(6) Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách  požárního ohrožení.
(8) Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) - Typ 1 (ISO) - Typ M-1 (ASTM).
(9) Zkušební rychlost : 20 mm/min.
(10) Zkušební rychlost : 1 mm/min.
(11) Zkušební vzorky : válce - 12 x 30 mm.
(12) Použité kyvadlo : DIN 51222 - 7,5J.
(13) Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.
(14) Elektrody : P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  ( ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE ) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporezita vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.

 

Napište nám o ceníky | zašleme Vám je obratem

Otvírací doba pro osobní odběr | po až pá - 7 do 16 hodin (nebo dle dohody)