+420 466 952 480 kajmank@kajmank.cz

Polyamid – PA 6

Chcete zaslat naše ceníky?

Materiál PA 6 dodáváme ve špičkové kvalitě. Tyče i desky jsou vyráběny technologií tlakového lití, což mimo jiné eliminuje tvorbu vzduchových bublin uvnitř materiálu. Každý kus polotovaru je kontrolován ultrazvukem, pro odhalení skrytých vad materiálu.

Materiál PA 6 je plast s pozoruhodnou pevností, houževnatostí a tvrdostí. Tento typ materiálu poskytuje velmi dobré kluzné vlastnosti, vysokou odolnost proti otěru, dobrou chemickou stálost proti organickým rozpouštědlům, olejům a palivům. PA 6 je houževnatě tvrdý a disponuje dobrou tlumící schopností. Desky a tyče dodáváme standardně v barvě bílé a černé.

Polyamid-6 použijete v dopravě, strojírenství, stavebnictví a zemědělství: převodová kola, různé vložky, těsnění, kladky, válce, kolečka, obrubníky, šalovací a obkladové desky, šneky, příruby, řemenice, kluzná ložiska, kolejnicové spojky atp.

Náš sortiment

Tyče průměr délka
PA 6 l – bílý / černý 6 – 500 mm 1 – 3 m

 

Desky formát síla
PA 6 bílý / černý 500 x 1000 mm 0,5 – 200 mm
1000 x 1000 mm 0,5 – 200 mm
1000 x 2000 mm 0,5 – 200 mm
↑ Dle Vaší potřeby je možné zajistit přířezy z desek.

Charakteristické vlastnosti

Modifikovaný Polyamid-6 je tuhý plast snášející vysokou zátěž, velmi dobře obrobitelný. Vyrobní techologie extrudace nebo lití garantuje výrobek o vysoké houževnatosti, s dobrými kluznými vlastnostmi, s vysokou odolností proti otěru a dobrou chemickou stálostí proti mnoha typům olejů, tuků, benzínů, atd.

Odolnost v různých prostředcích a teplotách

Vynikající v silných a i slabých zásadách, solích všech druhů, rozpouštědlech, chlorovaných uhlovodících, ropných produktech, sirovodíku, tucích a olejích, vodě a toi za zvýšených teplot.

Neodolává: kyselinám (chlorovodíková, sírová, dusičná, ledová octová, mravenčí, mléčná, šťavelová!), fenolům, kresolům, oxidačním látkám, suchému i vlhkému oxidu siřičitému.

Výrobky lze vystavovat krátkodobě teplotám od -30°C do 110°C.

Vlastnosti (suchý materiál):

Hustota 1,14 g.cm-3
Bod tání 215 – 235 °C
Pevnost v tahu (přetržení) min. 65 MPa
Mez kluzu v tahu 68 – 73 MPa
Tažnost 30 – 50 %
E-modul pružnosti v tahu min. 2450 MPa
E-modul pružnosti v ohybu min. 2100 MPa
Rázová houževnatost Charpy 23°C a -20°C nezlomí se  
Vrubová houževnatostCharpy 23°C min. 7 kJ.m-2
Tvrdost (Shore D) min. 80 MPa
Vnitřní odpor (vzorky„as made”) >1010 ohm
Povrchový odpor (vzorky„as made”) >1010 ohm
Elektrická pevnost > 22 kV/mm
Tepelná vodivost 0,33 W.m-10C

Opracování Polyamidu-6

Je bez problémů při dodržení doporučených podmínek pomocí běžných obráběcích strojů.

Kvalitní povrch zajistí ostré nástroje z rychlořezné oceli a vhodná chladící média.

Závazné instrukce pro opracování bloků od průměru 130 mm při vrtání a třískovém obrábění

Bloky od průměru 130mm výše vyžadují vyvrtání menšího otvoru z obou stran (průměr vrtáku 15 – 18 mm) do hloubky 30 mm s ručním posunem vrtáku. Další opracování se provádí až po 24 hodinovém odležení.

Pro zpracování je nezbytné dodržování následujících obecných zásad:

  1. ostrost nástroje (rychlořezné oceli)
  2. malý posuv
  3. malý záběr
  4. dokonalé chlazení (zejména při horizontálním obrábění)
  5. provádět vrtání materiálu postupným zvětšováním průměrů vrtáků

DOPORUČUJEME

Pokud to technologické podmínky dovolují, při meziopreacích provádějte namáčení metariálu do vody (optimální doba 24 hod. a více)

Polyamid-6 – tabulka váhových přepočtů

Tyče – průměr (mm)
(tolerance + 0,5 až + 3 mm)
Délka
(tolerance + 50 mm )
Hmotnost
kg (cca)
6 1000 0,04
8 1000 0,07
10 1000 0,1
12 1000 0,15
14 1000 0,2
16 1000 0,25
18 1000 0,31
20 1000 0,4
22 1000 0,46
25 1000 0,6
30 1000 0,9
35 1000 1,2
40 1000 1,5
45 1000 1,9
50 1000 2,6
55 1000 3,1
60 1000 3,4
65 1000 4,3
70 1000 4,9
80 1000 6,3
90 1000 7,8
100 1000 9,8
110 1000 11,9
120 1000 14
130 1000 16,4
140 1000 19
150 1000 21,6
160 1000 25
170 1000 28,1
180 1000 31,4
190 1000 35
200 1000 38,5
250 1000 60,4
Desky – síla (mm) (tolerance +2 až 4 mm) Rozměr (tolerance +25 x +100 mm) Hmotnost – kg/ks (cca)
2 1000 x 1000 mm 2,52
5 1000 x 500 mm 3,18
8 1000 x 500 mm 5
10 1000 x 500 mm 7,1
15 1000x 500 mm 10,2
20 1000 x 500 mm 13,2
25 1000 x 500 mm 16,5
30 1000 x 500 mm 19,3
35 1000 x 500 mm 23,5
40 1000 x 500 mm 25
50 1000 x 500 mm 32,2
60 1000 x 500 mm 39,2
70 1000 x 500 mm 43,2
80 1000 x 500 mm 53
90 1000 x 500 mm 57,2
100 1000 x 500 mm 64,4

Chcete zaslat naše ceníky?

KONTAKTUJTE NÁS

KDE NÁS NAJDETE?

Mělice 26, 535 01 Přelouč

Pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin

+420 466 952 480

kajmank@kajmank.cz