+420 466 952 480 kajmank@kajmank.cz

POM C – Derlin, Ertacetal, Tecaform

Chcete zaslat naše ceníky?

POM je částečně krystalický kopolymer s dobrými fyzikálními vlastnostmi. Jen nepatrně absorbuje vlhkost a poskytuje dobrou mez únavy při střídavém napětí v ohybu a tuhost. POM C lze strojně velmi jednoduše zpracovávat, má dobrou tvarovou stálost a přednostně se proto používá u součástí s malými tolerancemi.

Typické vlastnosti

 • rozměrová stabilita
 • vysoká pevnost, tuhost a rázová houževnatost
 • vysoká odolnost vůči únavovému lomu
 • nenasákavost
 • odolnost vůči motorovému benzinu, lubrikantům, rozpouštědlům a dalším chemikáliím
 • dobré elektroizolační schopnosti
 • nízký koeficient tření
 • použitelnost i při velmi nízkých teplotách

Používá se jako trubková a kluzná ložiska, podložky, pomocné a vodící kotouče, válce pro dopravníky, napínací válečky, ložisková pouzdra, kladky a obložení kotoučů, vačky, tlumiče, berany bucharů, čela kladiv, škrabáky, ozubená kola, řetězová kola, těsnící kroužky, vodící šrouby, řezací a sekací desky, izolátory.

POM – Sortiment

Tyče průměr délka
POM přírodní / černý 4-250 mm 1-3 m
Desky formát síla
POM přírodní / černý 610×1000 mm 1-150 mm
1000×2000 mm 1-150 mm

 

Trubky průměr vnější průměr vnitřní délka
POM přírodní / černý 20-300 mm 10-200 mm 1-3 m

  POM Tecaform – vlastnosti

  vlastnosti zkušební metody ISO/*IEC Jednotky POM POM
  hustota 1183 g/cm3 1,41 1,43
  absorpce vody – 24 hod ve vodě 23°C (1) (2) 62 mg 20 18
  % 0,24 0,21
  absorpce vody – 96 hod ve vodě 23°C (1) (2) 62 mg 37 36
  % 0,45 0,43
  hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost % 0,2 0,2
  nasákavost ve vodě 23°C % 0,85 0,85
  tepelné vlastnosti
  bod tání °C 165 175
  tepelná vodivost při 23°C W/(K.m) 0,31 0,31
  koeficient lineár. tep. roztažnosti – průměr při 23-60°C 10.VI 110 95
  m/(m.K)
  koeficient lineár. tep. roztažnosti – průměr při 23-100°C 10.VI 125 110
  m/(m.K)
  teplota deformace při ohybu – metoda A: 1,8 MPa 75 °C 105 115
  max. přípust. provozní teplota vzduchu – krátkodobì (3) °C 140 150
  nepřetržitá 5 000 hod (4) °C 115 105
  nepřetržitá 20 000 hod (4) °C 100 90
  minimální provoz. teplota (5) °C -50 -50
  hořlavost podle ASTM 4589 % 15 15
  (kyslíkový index) (6)
  hořlavost podle UL 94 HB/ HB/
  (tloušťka 3/6 mm) (6) HB HB
  mechanické vlastnosti při 23°C
  mez pevnosti v tahu (9) 527 MPa 68/- 78/-
  527 MPa 68/- 78/-
  průtažnost (9) 527 % 35 35
  527 % 35 35
  modul pružnosti tahu (10) 527 MPa 3100 3600
  527 MPa 3100 3600
  napětí při 1, 2, 5 % stlačení (10) 604 MPa 19/35/67 22/40/75
  tečení v tlaku, 1% prodloužení za 1000 hod (8) 899 MPa 13 15
  899 kJ/m2 13 15
  rázová houževnatost (Charpy) (12) 179/3D kJ/m2 >150 >200
  vrubová houževnatost (Charpy) 179/3C kJ/m2 7 10
  vrubová houževnatost Isod 180/2A kJ/m2 7 10
  180/2A kJ/m2 7 10
  povrch. tvrdost (kulička) (13) 2039-1 MPa 140 160
  tvrdost (Rockwell) (13) 2039-2 M 84 M 88
  elektrické vlastnosti při 23°C
  dielektrická pevnost (14) *243 kV/mm 20 20
  *243 kV/mm 20 20
  měrný vnitřní odpor *93 Ohm.cm 1014 1014
  *93 Ohm.cm 1014 1014
  povrchový odpor *93 Ohm 1015 1015
  *93 Ohm 1015 1015
  dielektrická konstanta – při 50 Hz *250 3,6 3,6
  *250 3,6 3,6
  dielektrická konstanta – při 1 MHz *250 3,6 3,6
  *250 3,6 3,6
  disipační činitel tan d – při 50 Hz *250 0 0
  *250 0 0
  disipační činitel tan d – při 1 MHz *250 0,01 0,01
  *250 0,01 0,01
  odolnost proti plazivým proudům *112 CTI600 CTI600
  *112 CTI600 CTI600
  + měřeno na suchých zkušebních vzorcích
  ++ měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti
  (1) Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40-60 mm ( podle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.
  (2) Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.
  (3) Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
  (4) Tepelná odolnost v rozmezí 5.000 – 20.000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotněoxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.
  (5) Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
  (6) Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách  požárního ohrožení.
  (8) Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) – Typ 1 (ISO) – Typ M-1 (ASTM).
  (9) Zkušební rychlost : 20 mm/min.
  (10) Zkušební rychlost : 1 mm/min.
  (11) Zkušební vzorky : válce – 12 x 30 mm.
  (12) Použité kyvadlo : DIN 51222 – 7,5J.
  (13) Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.
  (14) Elektrody : P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  ( ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE ) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporezita vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.

   

  Chcete zaslat naše ceníky?

  KONTAKTUJTE NÁS

  KDE NÁS NAJDETE?

  Mělice 26, 535 01 Přelouč

  Pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin

  +420 466 952 480

  kajmank@kajmank.cz