+420 466 952 480 kajmank@kajmank.cz

Textit, Sklotextit, Kartit (Pertinax)

Chcete zaslat naše ceníky?

Textit

Charakteristika materiálu

Desky, tyče, trubky jsou vyrobené z bavlněné tkaniny jako výztuže a krezolformaldehydové živice jako pojiva. Dobrá odolnost proti slabým kyselinám i při vyšší teplotě umožňuje jeho použití jako konstrukčního materiálu při stavbě strojů a zařízení. Má dobré mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy. Používá se na výrobů kluzných ložisek, větších ozubených kol, kladek, kluzných částí strojů a zařízení, tlumících částí, skříňových částí, pák, táhel, ochranných kotoučů, podložek, obložení kluzných částí lisů, těžkých hoblovacích strojů, rámových pil. Představuje konstrukční materiál při stavbě strojů pracujících v agresivním prostředí.

Formáty:

Tyče

 • od průměru 5 mm do 100 mm v délce 1000 mm; +- 100 mm

Desky

 • síla 02, mm až 100 mm; základní formát je 1050 x 2050 mm

Lze dodat libovolné přířezy nebo konkrétní výrobky dle výkresové dokumentace.

Informativní vlastnosti:

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota g/cm3 (1,3 – 1,4)
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy, min. MPa 110
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy, min. MPa
Vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, min. kJ/m2 7
Zdánlivý modul pružnosti v ohybu, min. MPa -7000
Elektrická pevnost při 90 °C v oleji kolmo na vrstvy, pro sílu 3 mm, min. kV 1,5
Průrazné napětí při 90 °C v oleji ve směru vrstev, min. kV 1
Permitivita při 48 Hz až 62 Hz, max.
Ztrátový činitel při 48 Hz až 62 Hz, max.
Izolační odpor po ponoření do vody, min. 1
Teplotní odolnost T.I. +120
Nasákavost ve vodě pro 3 mm, max. mg 249

Hodnoty v závorkách jsou typické na všeobecné použití a nepokládají se za požadavky této specifikace
Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 60893-3-4, PFCC 203.

Sklotextit

Charakteristika materiálu

Vrstvený materiál ve tvaru desek a tyčí, vyrobený z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxirezolové živice. Kromě dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností má i vysokou klimatickou odolnost. Používá se na výrobu součástek s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnostmi, pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, při namáhaných elektroizolačních součástkách, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů.

 

 

Formáty:

 • Tyče
  • od průměru 5 mm do 70 mm v délce 1000 mm
 • Desky
  • síla 02, mm až 100 mm; základní formát je 1050 x 2050 mm

Lze dodat libovolné přířezy nebo konkrétní výrobky dle výkresové dokumentace.

Informativní vlastnosti:

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Hustota g/cm3 (1,7 – 1,9)
Pevnost v ohybu při porušení kolmo na vrstvy, min. MPa 340
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy, min. MPa -350
Vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, min. kJ/m2 33
Zdánlivý modul pružnosti v ohybu, min. MPa -24000
Elektrická pevnost při 90 °C v oleji kolmo na vrstvy, pro sílu 3 mm, min. kV 30
Průrazné napětí při 90 °C v oleji ve směru vrstev, min. kV 35
Permitivita při 48 Hz až 62 Hz, max. -5,5
Ztrátový činitel při 48 Hz až 62 Hz, max. -0,04
Izolační odpor po ponoření do vody, min. 5×104
Teplotní odolnost T.I. +155
Nasákavost ve vodě pro 3 mm, max. mg 22

Hodnoty v závorkách jsou typické na všeobecné použití a nepokládají se za požadavky této specifikace.
Ostatní vlastnosti jsou uvedeny v ČSN EN 60893-3-2, EPGC 201.

 

Kartit (Pertinax)

Charakteristika materiálu

Vrstvený materiál ve tvaru desek, vyrobený ze sulfátového papíru jako výztuže a fenolformaldehydové pryskyřice jako pojiva. Kartit se používá např. při výrobě transformátorů na izolační mezistěny, různé konstrukční prvky, kryty atd.

 

 

Formáty:

 • Desky
  • – síla 0,5 až 30mm – 1150 x 1150mm
  • – síla 0,5 až 120mm – 1150 x 2150mm
  • – síla 3 až 30mm – 1150 x 2750mm

Informativní vlastnosti:

Vlastnosti Měrná jednotka Hodnoty
Měrná hmotnost g/cm3 1,3 – 1,4
Nasákavost po 24h ve vodě 23° C (pro tl. 3mm) mg 270
Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy min. Mpa 150
Pevnost v tlaku min. Mpa 120
Rázová houževnatost kolmo na vrstvy min. KJ/m2 20
Stříhatelnost (pro tl. 1mm) stupeň 2
Odolnost proti štěpení min. N 1700
Tvarová stálost min. °C 125
Teplotní index E
Izolační odpor po 24 h ve vodě 23° C min. Ohm 1×106
Elektrická pevnost v oleji při 90° C kV/mm 8
Průrazné napětí paralelně v oleji při 90° C min. (tl.20mm) KV 25
Index odolnosti proti plazivým proudům CTI 100
Permitivita při Hz max. 8

  Chcete zaslat naše ceníky?

  KONTAKTUJTE NÁS

  KDE NÁS NAJDETE?

  Mělice 26, 535 01 Přelouč

  Pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin

  +420 466 952 480

  kajmank@kajmank.cz